USŁUGI

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Powierzając sprawy Windykacji Polskiej mogą być Państwo pewni wysokiej skuteczności naszych działań. Potrafimy ocenić szanse na odzyskanie długu, skutecznie zabezpieczyć roszczenie i ostatecznie je wyegzekwować.

KUPNO NALEŻNOŚCI

Kupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego. Transakcja taka dokonywana jest na podstawie umowy zakupu należności, zwanej również cesją lub przelewem wierzytelności. Na mocy umowy wszelkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przechodzą na kupującego.

KANCELARIA PRAWNA

Windykacja Polska Sp. z o.o. stale współpracuje z Kancelarią eMediator Legal. Nasi klienci korzystają z doradztwa prawnego Kancelarii na każdym etapie działania, od przygotowania porozumień na cele negocjacji z dłużnikami, poprzez analizę i przygotowanie dokumentacji.

USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE

Oferowane przez nas usługi prewencyjne są alternatywą dla tworzenia działu windykacji we własnej firmie. Często sama obecność trzeciego podmiotu – firmy windykacyjnej – w stosunkach między kontrahentami zwiększa dyscyplinę płatniczą.

WSPÓŁPRACA

logo one
logo two
logo three
logo four