kn

KUPNO NALEŻNOŚCI

Kupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego. Transakcja taka dokonywana jest na podstawie umowy zakupu należności, zwanej również cesją lub przelewem wierzytelności. Na mocy umowy wszelkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przechodzą na kupującego, natomiast wierzyciel otrzymuje umówioną zapłatę.

Największą korzyścią jaka wynika z usługi jest natychmiastowy wpływ gotówki na konto w wysokości uzgodnionej ceny wierzytelności.
Doświadczenie w prowadzeniu windykacji masowej pozwala nam prawidłowo wyceniać wierzytelności. Z prośbą o przedstawienie niezobowiązującej wyceny posiadanej wierzytelności bądź ich pakietu może zwrócić się do nas każdy przedsiębiorca. Zapraszamy do kontaktu.

Jak skorzystać?

skontaktuj sie

Email: kontakt@windykacjapolska.org        Telefon: 570 696 917