uu

USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE

Oferowane przez nas usługi prewencyjne są alternatywą dla tworzenia działu windykacji we własnej firmie. Często sama obecność trzeciego podmiotu – firmy windykacyjnej – w stosunkach między kontrahentami zwiększa dyscyplinę płatniczą.

Monitoring należności

Monitoring należności to opieka nad należącymi się Państwu pieniędzmi. Pomagamy zapewnić płynność finansową, nie dopuszczamy do opóźnień płatności przez Dłużników. Dzięki monitoringowi należności przeprowadzana jest dokładna diagnoza przyczyn powstania opóźnienia. Podejmowane działania:

  • kontakt telefoniczny
  • wysyłanie wiadomości sms
  • kierowanie wezwań do zapłaty/pism (monity mailowe/listowne)

Skuteczność monitoringu wierzytelności B2B u naszych klientów wynosi 97%.

Wywiad gospodarczy

Zanim podejmą Państwo współpracę z nowym kontrahentem warto dowiedzieć się o nim i jego działalności jak najwięcej. Jest to najpewniejszy sposób na zabezpieczenie firmy przed związaniem się z nierzetelnym i nieuczciwym Partnerem, a co za tym idzie przed stratami finansowymi grożącymi nawet bankructwem.

Usługi świadczone w ramach wywiadu gospodarczego i ich zakres są każdorazowo dostosowywane do Państwa oczekiwań.

Outsourcing obsługi sądowej i egzekucyjnej

Na zlecenie firm windykacyjnych, kancelarii prawnych i wierzycieli proponujemy Państwu nasze usługi w zakresie outsourcingu procesów związanych z prowadzeniem spraw sądowych oraz kompleksowej obsługi postępowań egzekucyjnych.

I. ETAP SĄDOWY

W ramach tej usługi Windykacja Polska sp. z o.o. kompleksowo prowadzi działania wspomagające prowadzenie spraw sądowych, w tym przygotowywanie projektów pozwów, odpowiedzi na pozew, replik, apelacji, wniosków o stwierdzenie prawomocności i nadanie klauzul wykonalności, które następnie samodzielnie wysyłają Państwo do klienta. W ramach usługi prowadzi również  monitoring przebiegu spraw sądowych na każdym etapie.  Działamy kompleksowo, skutecznie i szybko. Po wygraniu sprawy na etapie sądowym, oferujemy również usługę polubownej windykacji należności jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

II. ETAP KOMORNICZY

Ponadto oferujemy wsparcie na etapie postępowań egzekucyjnych, w tym przygotowywanie wniosków egzekucyjnych, nadzór nad prowadzonymi egzekucjami, monitorowanie przebiegu postępowań egzekucyjnych, bieżący kontakt z komornikami oraz rozliczanie otrzymanych wpłat.

Wysokość i sposób ustalania wynagrodzenia spółki ustalana jest indywidualnie, na bazie przepisów rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych w zależności od wartości przedmiotu sporu, tj. spółka pobiera od Klienta wynagrodzenie stosownie do zasad wynikających z tych przepisów lub według nakładu wykonanej pracy. Usługi wykonują prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw sądowych i egzekucyjnych.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Jak skorzystać?

skontaktuj sie

Email: kontakt@windykacjapolska.org        Telefon: 570 696 917