uu

USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE

Oferowane przez nas usługi prewencyjne są alternatywą dla tworzenia działu windykacji we własnej firmie. Często sama obecność trzeciego podmiotu – firmy windykacyjnej – w stosunkach między kontrahentami zwiększa dyscyplinę płatniczą.

Monitoring należności

Monitoring należności to opieka nad należącymi się Państwu pieniędzmi. Pomagamy zapewnić płynność finansową, nie dopuszczamy do opóźnień płatności przez Dłużników. Dzięki monitoringowi należności przeprowadzana jest dokładna diagnoza przyczyn powstania opóźnienia. Podejmowane działania:

  • kontakt telefoniczny
  • wysyłanie wiadomości sms
  • kierowanie wezwań do zapłaty/pism (monity mailowe/listowne)

Skuteczność monitoringu wierzytelności B2B u naszych klientów wynosi 97%.
 

Wywiad gospodarczy

Zanim podejmą Państwo współpracę z nowym kontrahentem warto dowiedzieć się o nim i jego działalności jak najwięcej. Jest to najpewniejszy sposób na zabezpieczenie firmy przed związaniem się z nierzetelnym i nieuczciwym Partnerem, a co za tym idzie przed stratami finansowymi grożącymi nawet bankructwem.

Usługi świadczone w ramach wywiadu gospodarczego i ich zakres są każdorazowo dostosowywane do Państwa oczekiwań.

Jak skorzystać?

skontaktuj sie

Email: kontakt@windykacjapolska.org        Telefon: 570 696 917