wn

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Często decyzja o podjęciu działań windykacyjnych podyktowana jest dużymi zaległościami i opóźnieniami w płatnościach Partnerów Biznesowych oraz ograniczonymi możliwościami dochodzenia swoich należności.

Powierzając sprawy Windykacji Polskiej mogą być Państwo pewni wysokiej skuteczności naszych działań.Potrafimy ocenić szanse na odzyskanie długu, skutecznie zabezpieczyć roszczenie i ostatecznie je wyegzekwować.

Często już pierwszy kontakt z dłużnikiem skutkuje spłatą zobowiązania i podnosi dyscyplinę płatniczą. Proces windykacji prowadzony jest za pośrednictwem telefonów, emaili, pisemnych monitów czy SMS-ów. Profesjonalni negocjatorzy zmotywują Państwa Klientów do uregulowania zaległych zobowiązań wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami. W razie potrzeby podejmujemy również bardziej zdecydowane kroki mające na celu odzyskanie Państwa wierzytelności. Dopuszczamy możliwość umieszczenia danych nierzetelnych klientów w rejestrach Biura Informacji Gospodarczej oraz złożenia osobistej wizyty windykatora terenowego. Tylko na terenie województwa śląskiego współpracujemy z 30 agentami terenowymi.

Windykacja zagraniczna jest niewątpliwie bardziej skomplikowana. Konieczna jest znajomość regulacji w poszczególnych państwach, w niektórych przypadkach całkowicie różniących się od polskiego prawa. Jednak także tutaj mamy duże sukcesy na swoim koncie m.in. skuteczną windykację polubowną na Białorusi dwuletniej wierzytelności nie potwierdzonej wyrokiem sądu. Już po 20 dniach od przyjęcia sprawy wynegocjowaliśmy pisemną ugodę przerywającą bieg przedawnienia i uzyskaliśmy pierwsze wpłaty. Kwota zlecenia: 55 000 USD.

Windykacją sądową w Windykacji Polskiej Sp. z o.o. zajmuje się wysoko wykwalifikowana Kancelaria Prawna eMediator Legal.

 

Jak skorzystać?

skontaktuj sie

Email: kontakt@windykacjapolska.org        Telefon: 570 696 917